Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Gemeenteraad - 14 december 2021

Locatie: CR Gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Roland van Kessel
Toelichting: Als gevolg van de landelijke maatregelen vanwege de Corona-crisis is de vergadering niet toegankelijk voor publiek.
De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.

1
Opening/trekking van het stemmingnummer
2
Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3
Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering
9
Mutatie-overzicht/begrotingswijzigingen
10
Schriftelijke vragen
11
Sluiting