Vergaderkalender

link naar deze pagina

CR Adviescommissie - 25 januari 2022

Locatie: CR Gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3
Rondvraag
4
Spreekrecht
200
Regionale samenwerking
300
Sluiting