Vergaderkalender

link naar deze pagina

Besluitvormende raad - 28 maart 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Primus bij hoofdelijke stemming door loting
4
Lijst van ingekomen stukken en mededelingen d.d. 28 maart 2019
B-stuk
5
Vaststellen besluitenlijst van de openbare vergadering d.d. 27 februari 2019
B-stuk
6
Gemeentelijk plan digitale dienstverlening
B-stuk
7
Kaderbrief 2020 verbonden partijen
B-stuk
8
Nota grondbeleid 2019
B-stuk
9
Startnotitie woningbouwontwikkeling Rembrandtlaan 66 Raamsdonksveer
B-stuk
10
Positiebepaling wind
A-stuk
11
Verkoopprocedure Hermenzeil
12
Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van D66 inzake oplaten ballonnen
13
Sluiting