Vergaderkalender

link naar deze pagina

Auditcommissie - 18 december 2018

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: C.Q. Havermans

1
Opening
2
Vaststellen verslag vorige vergadering
3
Ingekomen stukken
4
Bespreken management letter met accountant
5
Bespreken stavaza reactie accountant inzake meerwerk en budgetafspraken
6
Hoe dienen de financiele producten zich in de toekomst te ontwikkelen?
De clustermanager Advies mw. F. Timmermans zal aanwezig zijn bij deze vergadering van de auditcommissie om samen met de heren van Dinteren en van Dongen te spreken met de auditcommissie over hoe de auditcommissie de financiele informatie voor de raad graag verder wil ontwikkelen.
7
Stand van zaken proces jaarrekening
8
Aanbod gemeente Oosterhout
Oosterhout organiseert in samenwerking met de accountant BDO een training voor auditcommissies. De training vindt plaats op woensdag 6 februari 2019 vanaf 19.30 uur in de raadszaal in het stadhuis van Oosterhout

Programma
1. Algemene inleiding , kader, wat is ieders rol in welke processen (20 min)
2. Hoe lees je als auditcommissie een begroting en rekening (1,5 uur)
3 Hoe vul je je rol als auditcommissie in

Leden van de auditcommissie die willen aansluiten, kunnen zich opgeven bij de griffier.
9
Wat verder ter tafel komt/rondvraag