Vergaderkalender

link naar deze pagina

Rondetafelgesprek - 9 april 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: F.Eijkhout

1
Opening
Het Rondetafelgesprek is een bijeenkomst van de gemeenteraad en inwoners/ondernemers teneinde in alle openheid elkaar te informeren en bevragen over bepaalde onderwerpen. Er worden geen besluiten genomen op deze avond.
2
Evaluatie knip op de Keizersdijk
Achtergrond: in december 2017 openden we de knip op de Keizersdijk in Raamsdonksveer. In 2018 zijn we gestart met een evaluatie van de knip. In het voor- en najaar zijn verkeerstellingen uitgevoerd en eind 2018 is een enquete afgenomen onder inwoners, ondernemers en bezoekers van en in het centrum.
Tijdens de Rondetafel worden kort de resultaten van de enquete en de verkeerstellingen gepresenteerd. Een deel van de respondenten heeft een wens tot verandering aangegeven in de beantwoording van de vragen. Naar aanleiding daarvan worden ook de kaders gepresenteerd waarbinnen eventuele wijzigingen in de verkeerssituatie vallen (o.a. geluidskaders). Daarna is er ruimte om de resultaten en de kaders in alle openheid te bespreken.
3
Sluiting