Vergaderkalender

link naar deze pagina

Auditcommissie - 19 juni 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 17:00
Eindtijd:
Voorzitter: C.Q. Havermans

1
Agendabepaling
2
Verslag auditcommissie april 2019
3
Bespreken accountantsverslag 2018
De accountant is uitgenodigd voor deze vergadering
4
Tussenrapportage
5
Kadernota 2020
6
Wederzijdse verwachtingen
7
Sluiting