Vergaderkalender

link naar deze pagina

Presidium - 16 april 2019

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Raamsdonksveer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.J. Luteijn

1
Opening en Agendabepaling
2
Vaststellen besluitenlijst
3
Vaststellen agenda besluitvormende raad d.d.
4
Vaststellen lijst ingekomen stukken besluitvormende raad d.d.
5
Vaststellen concept agenda besluitvormende raad d.d.
6
Vaststellen agenda discussieraad d.d.
7
Vaststellen agenda Rondetafelgesprek d.d.
8
Jaarplanning raad
9
Rondvraag
10
Sluiting