link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Yves de Boer
Toelichting: Begroting en 2e Berap

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht voor burgers
5 minuten per spreker; ook onderwerpen die niet op de agenda staan
3
Vragenhalfuur raad
4
Vaststellen agenda en trekking van het stemcijfer raad
5
Herindeling gemeente Haaren (mondelinge toelichting college)
6
Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen stukken raad
pdf 2019 11 07 RV 000 Raadsvoorstel en -besluit Raadsinfo en ingekomen stukken (73KB)
pdf 2019 11 07 A1 RI 791 Bouwkundige opname Biezenmortel door energiebedrijf Vermilion (329KB)
pdf 2019 11 07 A1 RI 791 Bijlage 1 Brief bouwkundige opname inwoners (504KB)
pdf 2019 11 07 A2 RI 792 Voortgang regionale Transformatieopgaven jeugdhulp (248KB)
pdf 2019 11 07 A2 RI 792 Bijlage 1 Regionale raadsinformatiebrief Transformatieopgaven jeugdhulp (156KB)
pdf 2019 11 07 A3 RI 790 Regenbooggemeente (888KB)
pdf 2019 11 07 A4 RI 789 Jaarverslag Vergunningen, Toezicht & Handhaving 2018 (211KB)
pdf 2019 11 07 A4 RI 789 Bijlage 1 Jaarverslag VTH 2018 Haaren (1.5MB)
pdf 2019 11 07 B1 Ministerie van Binnenlandse Zaken - Ambtsgebed en scheiding kerk en staat (741KB)
pdf 2019 11 07 B2 Reactie op ingekomen reacties jaarplan 2020 Regio Noordoost Brabant (568KB)
pdf 2019 11 07 B2 Bijlage 1 Ingekomen zienswijzen en reacties jaarplan 2020 Regio Noordoost Brabant (444KB)
pdf 2019 11 07 B3 Overzicht zienswijzen begroting RAV 2020 (90KB)
pdf 2019 11 07 B4 Brief zienswijze Maastricht 5G (49KB)
pdf 2019 11 07 B4 Bijlage 1 Zienswijze Maastricht Telecomwet (589KB)
pdf 2019 11 07 B5 Milieudefensie - Wij Stoppen CETA bij Milieudefensie (13KB)
pdf 2019 11 07 B5 Bijlage 1 Lokale zaken in het geding door CETA (2.2MB)
pdf 2019 11 07 B6 Brief aanbieding jaarverslag Erfgoedvereniging Heemschut (133KB)
pdf 2019 11 07 B6 Bijlage 1 jaarverslag Erfgoedvereniging Heemschut (17MB)
pdf 2019 11 07 B7 Brief Pensioenzorgen (131KB)
pdf 2019 11 07 B8 Jaarverslag 2018 com NB EV (17MB)
pdf 2019 11 07 B9 Commissaris der Koning NBr - betermelding (39KB)
pdf 2019 11 07 B10 Gemeente Wormerland Aangenomen motie fractie GL Trap op Trap Af (142KB)
pdf 2019 11 07 B11 Gemeente Asten Brief aan raad Ontwikkelingen gemeentefonds (2.1MB)
pdf 2019 11 07 B11 Bijlage 1 Aangenomen motie Ontwikkelingen gemeentefonds (4.7MB)
pdf 2019 11 07 B12 Gemeente Bergen op Zoom - Motie uitbreiding gemeentelijk belastinggebied (585KB)
pdf 2019 11 07 B13 Gemeente Zwartewaterland - Brief aan Tweede Kamer Problematiek medicinale cannabis (214KB)
pdf 2019 11 07 B14 Heemschut Brabant - mail ter verwijzing naar brief januari Haarendael (12KB)
pdf 2019 11 07 B14 Bijlage 1 Brief Heemschut 01-2019 (375KB)
pdf 2019 11 07 B15 Gemeente Weststellingwerf Brief aan Tweede Kamer kleine gasvelden (198KB)
pdf 2019 11 07 B16 Stichting Sint & Pietengilde (15KB)
pdf 2019 11 07 B17 Brief 5G (986KB)
pdf 2019 11 07 B17 Bijlage 1 Bronnen (744KB)
pdf 2019 11 07 B17 Bijlage 2 Dr. Marin Pall (189KB)
pdf 2019 11 07 B18 Brief uitrol 5G Durf te kiezen, voor 9 september 2019 (140KB)
pdf 2019 11 07 B18 Bijlage 1 Brochure code goed openbaar bestuur (384KB)
pdf 2019 11 07 B19 Durft u te kiezen of kijkt u weg 3 van 3 gezondheid-5g-telecomwet-aansprakelijkheid (1.5MB)
pdf 2019 11 07 B19 Bijlage 1 Telecom-Aansprakelijkheid-en-verzekering-bedrijven-Slides-2016 (1.3MB)
pdf 2019 11 07 B19 Bijlage 2 Brief aan Wiebes gemeente Maastricht (589KB)
pdf 2019 11 07 B19 Bijlage 3 Gemeente Eindhoven - Reactie op consultatie wijzigingsvoorstel Telecomwet (5G) 20-08-2019 (227KB)
pdf 2019 11 07 B19 Bijlage 4 Opmerkingen-2-Meierijstad (104KB)
pdf 2019 11 07 B19 Bijlage 5 Reactie Helmond Getekende versie consultatie wetsvoorstel Telecomcode (200KB)
pdf 2019 11 07 B19 Bijlage 6 Reactie op consultatie wijzigingsvoorstel Telecomwet gemeente Eindhoven (333KB)
pdf 2019 11 07 B19 Bijlage 7 Reacties van Gemeenten op Consultatie Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode (22KB)
pdf 2019 11 07 B19 Bijlage 8 Risicoanalyse 5G (51KB)
pdf 2019 11 07 B20 Brief Stop de uitrol van het 5G netwerk (17KB)
pdf 2019 11 07 C1 Stichting Cuypersgenootschap - Brief behoud rijksmonument Haarendael (188KB)
pdf 2019 11 07 C1 Bijlage 1 -Brief Stichting Cuypersgenootschap januari (373KB)
pdf 2019 11 07 C1 Bijlage 2 - Antwoordrief gemeente Haaren januari 2019 (611KB)
pdf 2019 11 07 C2 Brief levensloopbestendige woning BP Torenakker oude Rijksweg 30a (13KB)
pdf 2019 11 07 C3 Ministerie BiZa Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten (677KB)
pdf 2019 11 07 D1 Zienswijze wijziging bestemming bijgebouw Haarendijk 36 (521KB)
pdf 2019 11 07 D1 Bijlage 1 Zienswijze wijziging bestemming bijgebouw Haarendijk 36 (615KB)
pdf 2019 11 07 D1 Bijlage 2 Zienswijze wijziging bestemming bijgebouw Haarendijk 36 (550KB)
pdf 2019 11 07 D1 Bijlage 3 Zienswijze wijziging bestemming bijgebouw Haarendijk 36 (1.8MB)
7
2019 07 04 RV 1297 Tweede Berap 2019 en 2019 07 04 RV 1298 Programmabegroting 2020
8
Sluiting raad