link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 april 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Yves de Boer

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht voor burgers
5 minuten per spreker; ook onderwerpen die niet op de agenda staan
3
Vragenhalfuur raad
4
Vaststellen agenda en trekking van het stemcijfer raad
5
Herindeling gemeente Haaren (mondelinge toelichting college)
6
Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen stukken raad
7
2019 04 25 RV 1251 Vaststelling Kom Helvoirt, Torenstraat 4c
8
2019 04 25 RV 1250 Verordening geurhinder en veehouderij 2019
9
2019 04 25 RV 1252 Start Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant
10
2019 04 25 RV 1256 Start Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant
11
2019 04 25 RV 1242 Kinderpardon
12
2019 04 25 RV 1255 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019
13
Sluiting raad