link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: de heer A.H.M. Verhoeven MPM

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering
4
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
5
Mededelingen
6
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.