link naar deze pagina

Commissievergadering Fysiek - 7 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevrouw H. Wijers-van der Linden

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst vergadering commissie fysiek 2 april 2019
4
Spreekrecht voor niet-commissieleden
5
Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 21 mei 2019
5.1
Verlenen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Tegeldeal.nl, Bevelantstraat (ongenummerd) te Roggel
5.2
Vaststellen Regionaal beleidskader werklocaties Midden-Limburg
5.3
Verlenen verklaring van geen bedenkingen uitbreiding camperplaatsen Brigittastraat 31 in Ittervoort
5.4
Vaststellen 'Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Leudal 2019-2020'
6
Bespreken collegemededeling 26mrt19 starten procedure toekennen ‘bouwvlak op maat’ agrarisch bedrijf Wetselderstraat 2a Ell
7
Vaststellen vergaderkalender commissie fysiek (rest) 2019
8
Bespreken toezeggingenlijsten wethouders
9
Ingekomen stukken
9.1
Voorraadplanning raadsvoorstellen
10
Mededelingen en rondvraag
10.1
Krantenberichten periode 21 maart t/m 24 april 2019
11
Vaststellen volgende vergadering
12
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.