link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: de heer A.H.M. Verhoeven MPM

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering
4
Beschikbaar stellen bijdrage voor aanleg Elisabethpad, fase 2 in Haelen + dekken bijdrage t.l.v. Reserve Groenfonds
5
Instemmen met realiseren nevenvestiging school ‘De Maaskei’ Heel op locatie medisch kinderdagverblijf ‘De Heisterkes’, Speckerweg 5 in Haelen
6
Vaststellen Afvalstoffenverordening Leudal 2018
7
Creëren juridische grondslag subsidiëring Stichting centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg + verdelen decentralisatie-uitkering jeugdhulp asielzoekers
8
Vaststellen Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Leudal 2018
9
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
10
Mededelingen
11
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.