link naar deze pagina

Presidium - 27 mei 2019

Locatie: MBG024
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: F. Streng

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst presidium d.d. 15 april 2019 + actielijst
4.a
Presentatie Middelenonderzoek communicatie (Ria Ursem en Silvia Hania)
In het onderzoek naar de communicatie(middelen) van onze gemeente hebben onze inwoners onder meer hun mening en wensen kenbaar gemaakt met betrekking tot de gemeenteraad. Deze inzichten worden gepresenteerd aan de leden van het Presidium.
4.b
Doelen en uitgangspunten communicatieplan
5
Spoorboekje behandeling begroting
6
Terugblik op de raadsvergaderingen, commissievergaderingen en themabijeenkomsten
21.3, 11.4 en 23.5: meningvormende cie.
28.3 en 25.4: raad
4.4, 6.5 en 20.5: oriënterende cies.
18.3: themabijeenkomst DVO (vertrouwelijk)
6.5: themabijeenkomst GGP (inhoud)
9.5: themabijeenkomst participatie (GGP)
13.5: themabijeenkomst kadernota

6.a
Enquête experiment themabijeenkomst Kadernota
7
Contactgegevens raads- en commissieleden
8
Overzicht moties en amendementen; werkwijze
9
Regionale bijeenkomsten; terugblik/vooruitblik
17.4: RRB. Agenda: raadsledenpodium/rekeningen en begrotingen GR-en/doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang, etc.
15.5: training Grip op regionale samenwerking 2.0
19.6: RRB (agenda volgt)
9.a
GGD; beleidsproces
9.b
Stand van zaken uitvoering project informatievoorziening
10
Rvs Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019
11
Integriteit
12.a
Lange termijn agenda
12.b
Welke commissie leent zich voor een vergadering op locatie?
13
Themabijeenkomsten/informatiebijeenkomsten
13.a
Themabijeenkomst participatie 8 juli
13.b
Themabijeenkomst kernraden 17 juni
14
Mededelingen uit Werkgeverscommissie
15
Trainingen en opleidingen (regionale bijeenkomst Omgevingswet?)
16
Planning activiteiten raad en commissies
17
Rondvraag
- raad 6 juni: Rvs toelating raadslid
- permanente publicatie agendacommissie
18
Sluiting