Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie II - 7 december 2023

Locatie: Stadhuis (Bedrijfsrestaurant)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jaco van Putten (t/m agendapunt 3) en Hans Lok (vanaf agendapunt 4)
Algemene documenten:

0
Informatie over vergaderwijze
1 20:00
Opening en vaststelling van de agenda
De raadscommissie stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2 20:05
Langetermijnagenda
De actuele stand van zaken met betrekking tot de onderwerpen en nog openstaande toezeggingen en moties is te bekijken op de LTA: [https://nijkerk.langetermijnagenda.nl](https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/). Na de raadscommissie worden de wijzigingen in de teksten en de voorgestelde afdoeningen definitief. Wijzigingen zijn zichtbaar via 'attenties' (geel bolletje).
3 20:10
Voorlopig Ontwerp Uitbreiding Hoevelakense Bos (2023-082)
Als insprekers hebben zich gemeld:

\- Mevrouw Zurhake 
\- Mevrouw Westra
\- De heer Kruft namens Hoeve Sparrendam
\- De heer Van der Woerd namens Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar
4 21:10
Erfgoedbeleid (2023-091)
5 22:00
Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (2023-086)
6 22:50
Regionale Samenwerking
Hier kunnen vertegenwoordigers van Nijkerk (leden van het college en leden van de raad) in regionale samenwerkingsverbanden terugkoppelen aan de commissie.
7 22:55
Mededelingen van raad en college
Raads- en commissieleden en collegeleden kunnen tot 10.00 uur op de dag voorafgaand aan de raadscommissie melden dat zij een mededeling willen doen.
8 23:00
Sluiting