Vergaderkalender

link naar deze pagina

Inloopspreekuur raad - 28 oktober 2021

Locatie: 1.12
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter:
Toelichting: Wilt u iets voorleggen aan enkele raadsleden? Een goed idee of een vraag? Dan bent u van harte welkom tijdens het inloopspreekuur.

U kunt zich tot woensdag 27 oktober om 10.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie (griffie@nijkerk.eu of via het algemene nummer 14 033). U ontvangt dan meer informatie.

Van elke raadsfractie is 1 vertegenwoordiger aanwezig.