Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 4 juli 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: G.D. Renkema
Toelichting: Voorjaarsnota

1
Opening en vaststellen agenda
2
Voorjaarsnota 2019 (2019-056)
3
Jaarstukken 2018 (2019-055)
Tijdens de raadsvergadering van 27 juni heeft de inhoudelijk bespreking van de Jaarstukken 2018 plaats gevonden; als de Verklaring van de accountant tijdig beschikbaar is, kan in deze vergadering de besluitvorming plaatsvinden.
4
Regio Deal Foodvalley (2019-058)
5
Wijziging Verordening Leerlingenvervoer (2019-063)
6
Sluiting