Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie II - 16 mei 2019

Locatie: Bedrijfsrestaurant
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:20
Voorzitter: A.C.J. de Bruin

1 20:00
Opening en vaststelling van de agenda
De raadscommissie stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2 20:05
Openstaande moties en toezeggingen
De actuele stand van zaken met betrekking tot de nog openstaande toezeggingen en moties is te bekijken op de LTA: https://nijkerk.langetermijnagenda.nl. Na de raadscommissie worden de wijzigingen in de teksten en de voorgestelde afdoeningen definitief. Wijzigingen zijn zichtbaar via 'attenties' (geel bolletje).
3 20:10
Aanpassing verordening individuele inkomenstoeslag (2019-034)
4 20:40
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, eerste herziening ten behoeve van de 'bestuurlijke lus' Raad van State (2019-029)
5 21:25
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1 (2019-011)
6 22:10
Regionale Samenwerking
Hier kunnen vertegenwoordigers van Nijkerk (leden van het college en leden van de raad) in regionale samenwerkingsverbanden terugkoppelen aan de commissie.
7 22:20
Sluiting