Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Welzijn & Veiligheid - 10 maart 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: P.M.C. van der Hurk-van Loozen

1
Opening en vaststelling van de agenda
2
Lijst van toezeggingen en Raadsplanning 2015
3
Kwartaalrapportage Sociaal Domein
4
Integraal veiligheidsprogramma Nijkerk 2015-2018
5
Regionale samenwerking
6
Sluiting