Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering (besloten) - 16 mei 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: Gerard Renkema
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
Inclusief besluit over beslotenheid van de vergadering.
2
Informatie van college over een onderwerp
Vergaderwijze:
Er zal eerst een toelichting en presentatie worden gegeven. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.
3
Sluiting