Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie (besloten) - 20 september 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R. van Hussel
Toelichting: Tijd is onder voorbehoud. Commissie vindt plaats na afloop van de raadsvergadering.

1
Opening en vaststellen agenda
In de raadscommissie van 6 september is door de commissie aangegeven dat zij over dit onderwerp nogmaals in beslotenheid wil spreken. Besluitvorming zou dan mogelijk in de raadsvergadering van 4 oktober kunnen plaatsvinden.
2
Grondpositie Havenkom, fase 2 (2018-050)
3
Sluiting