Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie II - 10 september 2020

Locatie: Bedrijfsrestaurant
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. van Putten
Toelichting: De commissievergadering is openbaar, maar i.v.m. coronavoorschriften is het bedrijfsrestaurant niet vrij toegankelijk voor publiek. Er is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar.

Mocht u de vergadering bij willen wonen of willen inspreken, dan moet u zich vooraf (uiterlijk woensdag 9 september om 10.00 uur) aanmelden bij de griffie via griffie@nijkerk.eu of het algemene telefoonnummer 14 033. U ontvangt dan meer informatie.

1 20:00
Opening en vaststelling van de agenda
De raadscommissie stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2 20:05
Openstaande moties en toezeggingen
De actuele stand van zaken met betrekking tot de nog openstaande toezeggingen en moties is te bekijken op de LTA: https://nijkerk.langetermijnagenda.nl. Na de raadscommissie worden de wijzigingen in de teksten en de voorgestelde afdoeningen definitief. Wijzigingen zijn zichtbaar via 'attenties' (geel bolletje).
3 20:10
Evenementenbeleid
4 21:00
Onderzoek Rekenkamercommissie 'Dienstverlening in de gemeente Nijkerk'
5 22:10
Conceptbegroting 2021 Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden (2020-050)
6 22:50
Regionale Samenwerking
Hier kunnen vertegenwoordigers van Nijkerk (leden van het college en leden van de raad) in regionale samenwerkingsverbanden terugkoppelen aan de commissie.
7 22:55
Mededelingen van raad en college
Raads- en commissieleden en collegeleden kunnen tot 10.00 uur op de dag voorafgaand aan de raadscommissie melden dat zij een mededeling willen doen.
8 23:00
Sluiting