Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie I - 7 mei 2020

Locatie: Online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.M. Boer
Toelichting: Vergadering via videobellen.

Informatie over de vergaderwijze en inspreken staat bij 'agendapunt 0'.
Algemene documenten:

0
Informatie over vergaderwijze en inspreken
1
Opening en vaststellen agenda
2
Opwek duurzame energie (2020-036)
Dit onderwerp zal zowel vanavond als in de raadscommissie van 18 mei worden behandeld. Vanavond is daarbij ook gelegenheid voor inwoners en andere belanghebbenden om in te spreken.
pdf 2020-036 rvs+rb Opwek duurzame energie.pdf (396KB)
pdf 2020-036 Bijlage 1 Uitvoeringsprogramma Nijkerk Energieneutraal 2020-2023.pdf (1.9MB)
pdf 2020-036 Bijlage 2 Inventarisatie Duurzame opwek zon in gemeente Nijkerk.pdf (920KB)
pdf 2020-036 Bijlage 3 Beleidskader Duurzame opwek Zon op land.pdf (1.1MB)
pdf 2020-036 Conclusiekaart Beleidskader Duurzame opwek Zon op land (kaart 6 uit bijlage 3 in groter formaat).pdf (14.8MB)
pdf 2020-036 Publieksbrief lokaal duurzaamheidsbeleid.pdf (327KB)
pdf 2020-036 200420 Afschrift van brief van Commissie Ruimtelijke Kwaliteit met advies aan college over beleidskader duurzame opwekking zon op land.pdf (18KB)
pdf 2020-036 200430 Brief van Commissie Ruimtelijke Kwaliteit met advies raadsvoorstel Opwek duurzame energie.pdf (16KB)
pdf 200504 Inspraakreactie Stichting Natuur- en milieuzorg NW-Veluwe over Opwek duurzame energie Nijkerk en Concept bod RES (incl. brief van 23 april 2020).pdf (183KB)
pdf 200505 Addendum bij inspraakreactie Stichting Natuur- en milieuzorg NW-Veluwe over Opwek duurzame energie Nijkerk en Concept bod RES.pdf (171KB)
pdf 200504 Inspraakreactie van IVN-afdeling Nijkerk over Bod RES Foodvalley, aandeel gemeente Nijkerk.pdf (16KB)
pdf 200129 Afschrift van brief aan college van IVN Nijkerk over Regionale Energie Strategie.pdf (118KB)
pdf 200506 Inspraakreactie van de heer Buning (mede namens de heer Van Duinen) over raadsvoorstel Opwek duurzame energie Nijkerk en RES (incl. bijlage 1 - Beleidskaarten).pdf (867KB)
pdf 200506 Inspraakreactie van de heer Buning (mede namens de heer Van Duinen) over raadsvoorstel Opwek duurzame energie Nijkerk en RES (bijlage 2 - Kaartje beoogde zonneweide).pdf (424KB)
pdf 200506 Inspraakreactie van de heer Buning (mede namens de heer Van Duinen) over raadsvoorstel Opwek duurzame energie Nijkerk en RES (bijlage 3 - Kerkstoel).pdf (1.5MB)
pdf 200506 Inspraakreactie van LTO Noord, afdeling Gelderse Vallei over raadsvoorstel Opwek duurzame energie Nijkerk.pdf (127KB)
3
Sluiting