Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie I - 30 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: H.J. Bokkers

1 21:00
Opening en vaststelling van de agenda
De raadscommissie stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2 21:05
Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley (gebiedsuitwerking)
++Vergaderwijze:++
Eerst een algemene reactie (zonder vragen) op het onderwerp.
Vervolgens worden de in het stuk gestelde vragen per vraag behandeld.
3 22:15
Sluiting