Vergaderkalender

link naar deze pagina

Beeldvorming II - 26 november 2020

Locatie: Online
Aanvang: 21:15
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: P.M.C. van Loozen
Toelichting: Informatiebijeenkomst over het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort; ter voorbereiding op behandeling van dit onderwerp in de raadscommissie van 7 december.

De bijeenkomst zal plaatsvinden via videobellen.

Inwoners en andere betrokkenen die mee willen praten, kunnen zich tot uiterlijk woensdag 25 november om 10.00 uur melden bij de raadsgriffie (griffie@nijkerk.eu). Zij ontvangen dan de inloggegevens voor de bijeenkomst.