Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie I - 16 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: P.M.C. van Loozen

1 19:30
Opening en vaststelling van de agenda
De raadscommissie stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2 19:35
Openstaande moties en toezeggingen
De actuele stand van zaken met betrekking tot de nog openstaande toezeggingen en moties is te bekijken op de LTA: https://nijkerk.langetermijnagenda.nl. Na de raadscommissie worden de wijzigingen in de teksten en de voorgestelde afdoeningen definitief. Wijzigingen zijn zichtbaar via 'attenties' (geel bolletje).
3 19:40
GBLT: kadernotitie 2020, begroting 2020, jaarrekening 2018 en aanpassing Gemeenschappelijke Regeling (2019-032)
4 20:10
Jaarrekening 2018, (ontwerp) programmabegroting 2020-2023 en 1e begrotingswijziging 2019 OddV (2019-045)
5 20:40
Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023 en Beleidsplan Brandweer 2020-2023 VGGM (2019-047)
6 21:35
Concept-Jaarstukken 2018 VGGM , Concept-Begroting 2020 VGGM en Concept-Begroting 2020 St. Veilig Thuis (2019-048)
7 22:10
Jaarrekening 2018 & Begroting 2020-2023 regio Foodvalley & Triple Helix, Begroting 2020-2023 regio De Vallei (2019-043)
8 22:50
Regionale Samenwerking
Hier kunnen vertegenwoordigers van Nijkerk (leden van het college en leden van de raad) in regionale samenwerkingsverbanden terugkoppelen aan de commissie.
9 23:00
Sluiting