Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie I - 7 december 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:40
Voorzitter: Matthias Blankesteijn

0
Informatie over vergaderwijze
1 20:00
Opening en vaststelling van de agenda
De raadscommissie stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2 20:05
Langetermijnagenda
De actuele stand van zaken met betrekking tot de onderwerpen en nog openstaande toezeggingen en moties is te bekijken op de LTA: [https://nijkerk.langetermijnagenda.nl](https://nijkerk.langetermijnagenda.nl/). Na de raadscommissie worden de wijzigingen in de teksten en de voorgestelde afdoeningen definitief. Wijzigingen zijn zichtbaar via 'attenties' (geel bolletje).
3 20:10
Kaderstelling woningbouw Hoogstraat Nijkerk en Dokter van de Kolkstraat Nijkerkerveen (2023-078)
Als inspreker heeft zich gemeld:
\- de heer Dillingh.
4 21:00
Vaststellen Huisvestingsverordening Nijkerk 2024 -2028 (2023-089)
5 21:45
Raadsinformatiebrief van 16 november 2023 over stand van zaken gebiedsvisie Paasbos’
6 22:30
Regionale Samenwerking
Hier kunnen vertegenwoordigers van Nijkerk (leden van het college en leden van de raad) in regionale samenwerkingsverbanden terugkoppelen aan de commissie.
7 22:35
Mededelingen van raad en college
Raads- en commissieleden en collegeleden kunnen tot 10.00 uur op de dag voorafgaand aan de raadscommissie melden dat zij een mededeling willen doen.
8 22:40
Sluiting