Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 14 oktober 2021

Locatie: Online te volgen
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: G.D. Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.

De heren Blankesteijn (CDA) en Van Putten (ChristenUnie-SGP) hebben aangegeven een motie ‘Holocaust Namenmonument’ te willen indienen. Volgens het reglement van orde wordt deze aan de agenda toegevoegd, na de behandeling van de overige agendapunten. Dit wordt dan agendapunt 16c.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
De heer Blankesteijn (CDA) heeft aangekondigd vragen te willen stellen over de staat van het onderhoud van sporthal De Baggelaar.
3
Ingekomen stukken en mededelingen (2021-066)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
4.-
MET DEBAT
4
Beleid gemeentelijke begraafplaatsen 2021-2026 (2021-055)
pdf 2021-055 rvs+ GEAMENDEERD rb Beleid gemeentelijke begraafplaatsen 2021-2026.pdf (397KB)
pdf 2021-055 Beleids- beheerplan Gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk (incl. bijlagen 1, 2.1, 2.2, 3, 6, 7, 9.1 en 9.2).pdf (3.6MB)
pdf 2021-055 Beleids- beheerplan Gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk - Bijlage 2.3 Verslag 25 mei opslagterrein begraafplaats Nijkerk.pdf (89KB)
pdf 2021-055 Beleids- beheerplan Gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk - Bijlage 2.4 Verslag 26 mei uitbreidingslocatie Nijkerkerveen.pdf (60KB)
pdf 2021-055 Beleids- beheerplan Gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk - Bijlage 4a Capaciteit Nijkerk incl. marge.pdf (36KB)
pdf 2021-055 Beleids- beheerplan Gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk - Bijlage 4b Capaciteit Hoevelaken incl. marge.pdf (37KB)
pdf 2021-055 Beleids- beheerplan Gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk - Bijlage 4c Capaciteit Nijkerkerveen incl marge.pdf (36KB)
pdf 2021-055 Beleids- beheerplan Gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk - Bijlage 4d Capaciteit totaal incl. marge.pdf (42KB)
pdf 2021-055 Beleids- beheerplan Gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk - Bijlage 5a Capaciteit Nijkerk excl. marge.pdf (37KB)
pdf 2021-055 Beleids- beheerplan Gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk - Bijlage 5b Capaciteit Hoevelaken excl. marge.pdf (36KB)
pdf 2021-055 Beleids- beheerplan Gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk - Bijlage 5c Capaciteit Nijkerkerveen excl. marge.pdf (36KB)
pdf 2021-055 Beleids- beheerplan Gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk - Bijlage 5d Capaciteit totaal excl. marge.pdf (43KB)
pdf 2021-055 Beleids- beheerplan Gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk - Bijlage 8 Plan van aanpak onderhoudsrecht graven onbepaalde tijd.pdf (1.3MB)
pdf 2021-055 Beleids- beheerplan Gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk - Bijlage 9.3 Voorziening groot onderhoud.pdf (332KB)
pdf 211012 Reactie op vragen uit raadscommissie bij behandeling onderwerp begraafplaatsen.pdf (37KB)
pdf 211014 Amendement 4.1 (De Lokale Partij) Beleid gemeentelijke begraafplaatsen (unaniem aangenomen).pdf (269KB)
5
Verordening gemeentelijke begraafplaatsen (2021-057)
pdf 2021-057 rvs+ GEAMENDEERD rb Verordening gemeentelijke begraafplaatsen.pdf (1.1MB)
pdf 2021-057 Bijlage 1. Was-wordt overzicht bij 'Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021'.pdf (120KB)
pdf 2021-057 Bijlage 2. Concept Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021.pdf (238KB)
pdf 2021-057 Bijlage 2. Concept Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021 - bijlage I Begraafplaats - Hoevelaken.pdf (5MB)
pdf 2021-057 Bijlage 2. Concept Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021 - bijlage I Begraafplaats - Nijkerk.pdf (6.6MB)
pdf 2021-057 Bijlage 2. Concept Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021 - bijlage I Begraafplaats - Nijkerkerveen.pdf (1.3MB)
pdf 2021-057 Bijlage 2 Concept Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021 - bijlage II Gedenkplaten.pdf (112KB)
pdf 2021-057 Bijlage 2. Concept Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021 - bijlage II Hoevelaken.pdf (191KB)
pdf 2021-057 Bijlage 2. Concept Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021 - bijlage II Nijkerk.pdf (151KB)
pdf 2021-057 Bijlage 2. Concept Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021 - bijlage II Nijkerkerveen.pdf (153KB)
pdf 2021-057 Bijlage 2. Concept Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021 - bijlage II Urnennissen.pdf (168KB)
pdf 2021-057 Bijlage 2. Concept Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021 - bijlage III model aanvraag formulier herdenken.pdf (717KB)
pdf 2021-057 Bijlage 2. Concept Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021 - bijlage III model aanvraagformulier asbestemmingen.pdf (726KB)
pdf 2021-057 Bijlage 2. Concept Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021 - bijlage III model aanvraagformulier particulier of algemeen graf.pdf (725KB)
pdf 2021-057 Bijlage 3. Was-wordt overzicht bij Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021.pdf (155KB)
pdf 211014 Amendement 5.1 (De Lokale Partij) Verordening gemeentelijke begraafplaatsen (unaniem aangenomen).pdf (269KB)
6
Stedenbouwkundige visie Havenkom, fase 1a (2021-064)
7
Ruimtelijke Verkenning Regio Foodvalley (2021-046)
8
Concept Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley (2021-047)
9
Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort (fase 2) (2021-054)
10
Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten (2021-065)
11
Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Nijkerk 2022 (2021-050)
12
Verordening doelgroepen woningbouw Nijkerk (2021-051)
13
Verordening differentiatie woningbouw Nijkerk (2021-052)
14
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Nijkerk 2021 (2021-039)
De raadscommissie van 11 oktober 2021 heeft voorgesteld dit onderwerp zonder debat te behandelen.
15.-
ZONDER DEBAT
15
Advies aanwijzing lokale publieke omroep (2021-058)
16
Bedrijveninvesteringszone centrum Hoevelaken 2022-2026 (2021-063)
16.a
Verlenging benoeming Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (2021-072)
16.b
Bekrachtiging geheimhouding bijlage tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2021
De behandeling van de Programmabegroting staat gepland voor de raadsvergadering van 4 november.
Bij de vergaderstukken hoort ook de bijlage 'tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2021'; op deze bijlage heeft het college geheimhouding opgelegd.
Als bekrachtiging van deze geheimhouding niet plaatsvindt in de eerstvolgende raadsvergadering nadat de stukken aan de raad zijn aangeboden, vervalt de geheimhouding.
Dit onderdeel van het voorgestelde raadsbesluit is daarom geagendeerd voor 14 oktober.
16.c
Motie 'Holocaust Namenmonument’
17
Ter kennisname: besluitenlijst van 23 september 2021
18
Sluiting