Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie (besloten) - 14 september 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 21:15
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: Matthias Blankesteijn
Toelichting: Aanvang is aansluitend aan commissie I (dit kan dus zowel eerder als later dan 21:15 uur zijn)

1 21:15
Opening en vaststellen agenda
De raadscommissie stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2 21:20
Stadshaven Nijkerk
Vergaderwijze:
Er zal eerst informatie worden gegeven. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.
3 22:10
Verslagen besloten raadscommissies (vaststellen en een besluit over al dan niet openbaar maken)
* 21 november 2022 (Bouwplan Kerkplein en parkeeropgaven binnenstad Nijkerk)
* 13 april 2023 (Een onderwerp)
4 22:15
Sluiting