link naar deze pagina

Presidium - 29 oktober 2018

Locatie: Commissiekamer 1
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: J. Remkes
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
3.a.b
Concept-verslag presidium 17-09-18 en Lijst met actiepunten en LTA
4.a.b
Concept-agenda PS 12 november 2018 (en 19 november) en concept-agenda PS 14 januari 2019.
5.a.b
Lijst moties PS en Lijst ingekomen stukken
6
Budgetvoorstel voor Channel 6 van werkgroep Jeugdparticipatie
7
Aanvullende informatie voor keuze stemhulp
8
Publiceren van handtekeningen
9
Besluitenlijst Agendacommissie 1 oktober 2018
10
Rondvraag
11
Sluiting