link naar deze pagina

R&M - 12 februari 2015

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: dhr. A.J.C. de Wit
Toelichting: Vervolg van de vergadering van 9 februari 2015.
Bundel:
pdf Agendabundel (27,5MB)
Algemene documenten:

5
Gecombineerde B-agenda Ruimtelijke ordening & milieu en Landbouw en visserij, natuur, recreatie en duurzame energie
5.a
QuickScan Wind op land Haarlemmermeer-Zuid
5.b
Amendement A22-2014 Geluidsbelasting windturbines voor omgeving
13
A-agenda Landbouw en visserij, natuur, recreatie en duurzame energie
13.a
aangepast Initiatiefvoorstel PvdD, D66, PvdA en SP "Beëindiging van de jacht met geweer in stiltegebieden".
14
B-agenda Landbouw en visserij, natuur, recreatie en duurzame energie
14.a
Brief GS aan PS, Bestuurlijke organisatie recreatieschappen binnen het Metropolitane Landschap
15
Sluiting
16
Ingekomen stukken n.a.v. agendapunten 12-2-15
16.a
RO/Duurzame energie: E-mail NLVOW t.b.v. Commissievergadering Ruimte & Milieu, inbreng windpark Westeinde
16.b
Reacties op gewijzigd initiatiefvoorstel verbod op jacht met geweer in stiltegebieden.
16.c
Brief herstructurering Wind op land def, zes initiatiefnemers
16.d
Brief dhr. Vlaar, bezwaar windmolenoptie Hauwert
16.e
Inspraakreactie Hollands particulier grondbezit jachtverbod stiltegebieden
16.f
Inspreken dhr. Kistemaker, VWNH, 12 februari 2015 Provincie
16.g
Brief Nationaal kritisch platform windenergie, geluidsbelasting windturbines voor omgeving
16.h
Brief ondersteuning FBE jacht in stiltegebieden
16.i
Brief dhr. Copier betreft Wind Op Land zoekgebied suggestiestrook
16.j
Inspraakreactie gemeente Kaag en Braassem
16.k
Brief dhr. Verpaalen, Bericht uit het Groene Hart e.o.
16.k
Brief dhr. Ruijter over initiatiefvoorstel jacht in stiltegebieden
16.l
Brief dhr. Drijver, initiatiefvoorstel jacht in stiltegebieden