Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 16 januari 2020

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:

5
Zienswijze Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant Noord
6.1
Controleprotocol 2020 en normenkader 2019
6.1
Raadsinformatiebrief naar aanleiding van de Tweede Kamerbrief naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering
6.1
Regionaal koersdocument Opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid
6.1
VTH-plan 2020 en Uitvoeringsplan Team TOR/HOR 2020
6.2.01
Raadsinformatiebrief met daarin het antwoord op de toezegging Gevolgen toename van de vraag naar wmo-voorzieningen (19-090)
6.2.02
Brief van wethouder Van Geffen met antwoord op de toezegging ‘Regionaal beleidsplan Jeugdhulp’