Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk - 10 december 2020

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Alfons Prinssen
Toelichting: De gemeenteraad vergadert in het gemeentehuis. Daarbij treffen wij de coronamaatregelen die het RIVM aangeeft. Inwoners kunnen daarom nog niet bij vergaderingen en bijeenkomsten aanwezig zijn.
Iedereen kan de vergaderingen en bijeenkomsten wél digitaal volgen. Kijk daarvoor vanaf 19.00 uur op de website van de gemeente Oss ( www.oss.nl/gemeenteraadlive ).

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen
4.2
Rondvraag
5
Opinierend
• 2 termijnen
• maximale spreektijd 1e termijn is 3 minuten per fractie
• ruimte voor verduidelijkende vragen (ook door portefeuillehouder) na de 1e termijn van een fractie
• beeldvorming
• belangrijke punten benoemen
• géén vragen aan de portefeuillehouder
• laat ruimte voor oordeelsvorming in 2e termijn
• ruimte voor een reactie van de portefeuillehouder
• naar behoefte is er een schorsing na de 1e termijn
• de voorzitter leidt het onderling gesprek tijdens 2e termijn, de portefeuillehouder doet ook mee.
5.1
Opinienota advies kwartiermaker het Warenhuis
6
Raadplegend / Raadgevend
• 1 termijn
• mening geven over voorgenomen collegebesluit
• ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie (ook door portefeuillehouder)
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting