Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 7 januari 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Onderzoek geloofsbrieven en be√ędiging van nieuw benoemd raadslid
Onder voorbehoud
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Vaststelling van de agenda
6
Agenda gerelateerde ingekomen stukken
7
Benoemen van voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de raadscommissies
Onder voorbehoud
8
Benoemen en het installeren van burgerleden
9
Benoemen van de leden en plaatsvervangende leden van de hoorcommissie bestemmingsplannen
10
Benoemen van de leden en plaatsvervangende leden van de Rekeningcommissie
11
Coalitieakkoord gemeente Oss 2015-2018 Durven door te doen
Beschouwend
12
Moties vreemd aan de orde van de dag
13
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
14
Sluiting