Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 21 juli 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Vaststelling kadernota (Voorjaarsnota)
(geen reguliere vergadering)
Algemene documenten:

1
Opening
16.00 uur
2
Trekking stemcijfer
3
Mededelingen
4
Spreekrecht voor het publiek
5
Vaststelling van de agenda

6
Kadernota 2017-2020
De Kadernota is geamendeerd aangenomen en toegevoegd aan het dossier

16.15 uur tot 18.30 uur 1e termijn gemeenteraad
18.30 uur tot 20.00 uur schorsing
18.45 uur maaltijd in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis
20.00 uur tot 21.15 uur antwoord van burgemeester en wethouders
21.15 uur tot 21.30 uur schorsing
21.30 uur tot 23.00 uur 2e termijn gemeenteraad (debat over voorstel en moties en/of amendementen)
23.00 uur tot 23.15 uur schorsing
23.15 uur tot 23.30 uur besluitvorming
7
Ingekomen stukken
8
Sluiting