Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 5 september 2019

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:

5
Herbestemming Raadhuis Ravenstein
5
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Oss 2019
6.1
Brief over de motie Denk aan de ambulante handel markt
Op verzoek van de fractie van PvdA. De fractie wil een inhoudelijke discussie hierover voeren.
6.1
Brief over de wereldwijde Orange the World campagne
Op verzoek van de fractie van PvdA. De fractie wil graag weten wat het college heeft gedaan of gaat doen met het verzoek om mee te doen aan de campagne ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en wil de mening van de andere fracties horen.
6.1
Brief over het jaarverslag van Kringloopbedrijven Maasland
Op verzoek van de fractie van SP. De fractie wil een aantal onderwerpen uitgebreider bespreken, o.a. de inkomsten die er zijn en rondom de kledinginname.
6.1
Brief over rekenkameronderzoek AgriFood in beweging
Op verzoek van de fracties van SP, PvdA en D66. De fracties vinden dit een goede analyse en willen graag aan de hand hiervan vragen stellen over de concrete meerwaarde van AGF voor Oss (met name triple helix deel)
6.1
Brief over toilettenbeleid in de gemeenten
Op verzoek van de fractie van PvdA. De fractie wil graag weten wat het college heeft gedaan met de vragenlijst. Als de vragen zijn beantwoord is toezending van het antwoord aan de raad voldoende. Zo niet, dan de brief agenderen voor de Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil dan graag weten wat het college gaat doen.
6.1
Brief over vervoer Arriva rondom (inburgerings)trajecten participatiewet
Op verzoek van de fractie van PvdA. De fractie wil graag weten wat het college heeft gedaan of gaat doen met het aanbod van Arriva en wil de mening van de andere fracties horen.
6.1
Deelname Brabantse ondernemersreis naar Jiangsu in China 27 oktober - 3 november 2019
6.1
Informatiememo over de Transport Logistics beurs in München van wethouder den Brok
6.1
Inspiratie- en innovatiereis naar Silicon Valley (OIK) september 2019
6.1
Nieuw beleid voor AED's in de gemeente
6.1
Raadsinformatiebrief inclusief uitvoeringsplan over Regenboogstad Oss
6.1
Raadsinformatiebrief over monitor discriminatie
6.1
Raadsinformatiebrief rondom het sportakkoord en vitale sportvereniging
6.1
Raadsinformatiebrief Urgente transformatieopgaven Jeugdhulp
6.1
Raadsinformatiebrief van wethouder den Brok over de ontwikkeling van het nieuwe ontmoetingscentrum in de Ruwaard
6.1
Raadsinformatiebrief van wethouder Den Brok over de ontwikkelingen van culturele veld in de gemeente Oss
6.1
Schuldsanering en aanpak jongeren met schulden
6.1
Voortgangsoverleg archief 2018
6.2.01
Antwoord op de toezegging SPUK-subsidie (19-022)
6.2.02
Antwoord op toezegging Motie Bevrijding van Oss (19-008)
6.2.03
Invulling motie niets voor inwoners zonder inwoners (18-087)
6.2.04
Brief van wethouder Van Orsouw als antwoord op de toezegging Informatie over CMO en centrumondernemers (19-057)
6.2.05
Brief van Wethouder van Kessel met daarin een toelichting op de uitvoering van toezegging 'Bekostigingsmodel ONS welzijn' (19-048)
6.2.06
Raadsinformatiebrief over de motie wijkpunt De Hille (19-007)
6.2.07
Brief van wethouder Van Kessel als antwoord op de vragen over Wmo en regresrecht (18-138)