Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk - 4 juli 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 18:30
Voorzitter: Alfons Prinssen
Toelichting: Kadernota

Programma's
1 Zorg en Welzijn
2 Werk, inkomen en onderwijs
3 Ontmoeten, sport en cultuur
6 Vitale Economie
9 Veilige omgeving
10 Besturen in verandering van tijden
11 Financieel solide
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
5
Kadernota
Totaal max. 90 minuten.
Max. 10 minuten spreektijd per fractie, inclusief toelichten van aangekondigde moties en amendementen, meerdere woordvoerders toegestaan. (moties en amendementen niet indienen/voorlezen, dat doen we in de raadsvergadering).
De programma’s worden integraal behandeld.

Beantwoording/reactie portefeuillehouders, inclusief interrupties fracties, totaal 60 minuten.
Richttijd: 15 minuten per portefeuillehouder.

Géén 2e termijn (de raadsvergadering is de 2e termijn).
6
Agenda gerelateerde Ingekomen stukken
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting