Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Overige openbare vergaderingen en bijeenkomsten - 23 september 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Openbare hoorcommissie windenergie
Algemene documenten:

19.00.uur
Start hoorcommissie
**Thema's**
In de hoorcommissie windenergie van 23 september 2020 komen de thema’s zoals ze benoemd zijn in de hoorcommissie van 16 september aan bod.
Raadsleden hebben vooraf vragen gesteld, deze zijn te vinden in de “inventarisatie vragen per thema, hoorcommissie 23 september 2020.

Tijdens de hoorcommissie behandelen we elk thema. De voorzitter ziet erop toe dat zowel vraag als antwoord technisch van aard zijn. Niet op elk thema zijn vooraf vragen gesteld. De voorzitter vraagt u of er op dat thema nog nadere vragen zijn. Als dat niet het geval is gaat de commissie verder naar het volgende thema.

Als de hoorcommissie tot de conclusie komt dat een vraag beantwoord moet worden door de wethouder, dan komt de wethouder hier later schriftelijk op terug. En gaat de hoorcommissie verder naar de volgende vraag of het volgende thema.

**Corona maatregels**
Vanwege de Corona maatregelen is er tijdens de hoorcommissie geen publiek aanwezig. Geïnteresseerden kunnen de uitzending volgen op de website van de gemeente Oss via: https://www.oss.nl/bestuur\_en\_organisatie/gemeenteraad/live\_uitzendingen\_vergadering.htm

**Experts**
Elke expert krijgt het woord om zich kort voor te stellen en aan te geven waar zijn/haar expertise ligt op het gebied van windenergie. Na deze voorstelronde behandelen we de thema’s uit de eerste hoorcommissie.

Welke onafhankelijke experts zijn uitgenodigd?
De heer Geleijns (Lbpsight, geluidsexpert)
De heer J. Doomernik ( Avans, Techniekexpert)
Mevrouw M. van Ballegooij (GGD, gezondheidsexpert)
Mevrouw I. van Kamp (Rivm, specialist omgevingsgeluid)
De heer S. Veldhuizen (Bosch en van Rijn, Juridisch/MER specialist)
De heer T. Brouwer (Rechtsom Juristen, Juridisch specialist)
Mevrouw van Huet (Anteagroup, specialist omgevingsparticipatie)
Meneer Aerts (Net deskundige Enexis.
Meneer G. Keurentjes (Ministerie van EZK)
Meneer A. Verboom (NP RES)

**Corona**
Vanwege de Corona maatregelen is er tijdens de hoorcommissie geen publiek aanwezig. Geïnteresseerden kunnen de uitzending volgen op de website van de gemeente Oss via: https://www.oss.nl/bestuur\_en\_organisatie/gemeenteraad/live\_uitzendingen\_vergadering.htm
22.00.uur
Sluiting
a
presentaties hoorcommissie windenergie 16 september 2020
b
Agenda gerelateerde ingekomen stukken