Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 4 juli 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Vaststelling Kadernota

Insprekers krijgen ruimte in de adviescommissies, aanvang 16.00 uur.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Mededelingen
4
Vaststelling van de agenda
5
Agenda gerelateerde ingekomen stukken
6
Kadernota
We beginnen met een rondje langs de fracties (géén spreektijden):
1. Kort statement over de Kadernota in zijn totaliteit
2. Voorlezen en indienen van de aangekondigde moties en amendementen (géén uitgebreide toelichting, die is gegeven in de adviescommissies).
NB: moties en amendementen die uiterlijk donderdag 4 juli om 12.00 uur zijn aangeleverd hoeven niet in zijn totaliteit te worden voorgelezen (maar het mag wel; pilot debat).

Daarna de mogelijkheid voor het College om nog kort te reageren op de ingediende moties en amendementen. Mogelijkheid van interrupties door raadsfracties (volledige beantwoordingstermijn College, richttijd max 10 minuten per portefeuillehouder)

Daarna reactie/gesprek raadsfracties per ingediende motie en amendement. Na iedere bespreking wordt de motie/amendement in stemming gebracht. Aan het einde wordt de Kadernota in stemming gebracht.

6
Moties en amendement
6.A1
Amendement Kleinere woningen
6.m1
Motie Samenwerken aan de toekomst van NOK
6.m2
Motie Windmolens eerder uit het zicht
6.m3
Motie Behoud bewaakte fietsenstalling Spoorlaan
6.m4
Motie Subsidieverordening ONS welzijn
6.m5
Motie Slim doorstromen op Singel 40 - 45
6.m6
Motie MuziekMatch
6.m7
Motie Vergroening stadshart Oss
6.m8
Motie Prioritering
6.m9
Motie De oude Unox-winkel
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting