Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk - 20 juni 2019

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Alfons Prinssen

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen
4.2
Rondvraag
5
Opinierend
Twee termijnen/ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie/beeldvorming/belangrijke punten benoemen/ laat ruimte voor oordeelsvorming in 2e termijn/portefeuillehouder mag in 2e termijn interrupties plaatsen.
6
Raadplegend / Raadgevend
Eén termijn/mening geven over voorgenomen collegebesluit/ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie.
6.1
De Osse concept ontwikkelagenda vindbaarheid en beschikbaarheid van de jeugdhulp 2019-2020
6.1.a
Agenda gerelateerde ingekomen brief over De Osse concept ontwikkelagenda vindbaarheid en beschikbaarheid van de jeugdhulp 2019-2020
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting