Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Agendacommissie - 22 augustus 2019

Locatie: Vergaderzaal 3
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 19:15
Voorzitter: Alfons Prinssen

1
Opening, afmeldingen, mededelingen
2
Vaststelling van de agenda
3
Ingekomen post, nagekomen stukken
3.1
brief over het agenderen van de wijziging marktregeling ivm zaterdagmarkt Heuvel
3.2
Toilettenbeleid in de gemeenten
Op verzoek van de fractie van PvdA tijdens de raadsvergadering van 27 juni. De fractie wil graag weten wat het college heeft gedaan met de vragenlijst. Als de vragen zijn beantwoord is toezending van het antwoord aan de raad voldoende.
3.3
Brief van gemeente Meierijstad over rekenkameronderzoek AgriFood in beweging
Op verzoek van de fractie van PvdA tijdens de raadsvergadering van 27 juni om te bespreken hoe deze brief te agenderen, lijst ingekomen stukken adviescommissie Sociaal Bestuurlijk of opiniecommissie.
3.4
Pilot Debat
3.5
Verzoek agenderen overeenkomst ONS welzijn 12 september Opiniecommissie
4
Terugblik vergaderingen
5
Verslag vergadering d.d. 29 mei 2019
6
Vaststelling conceptagenda's raadsadviescommissies
Toelichting: Er dient m.n. te worden gelet op de noodzaak om alle agendapunten te behandelen, het voorstel voor de wijze waarop ze worden behandeld en wie ervoor moet worden uitgenodigd

De vergaderstukken kunt u op iBabs vinden bij de betreffende vergadering
6.1
Commissie Ruimte
6.2
Commissie Sociaal Bestuurlijk
7
Vaststelling conceptagenda raadsvergadering
8
Wijzigingen Vergaderdata 2019 / Vaststellen Vergaderdata 2020
9
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
10
Rondvraag
11
Sluiting