Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Ruimte - 3 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Jan Zoll
Toelichting: Extra Adviescommissie Ruimte, de reguliere Adviescommissie Ruimte met volledige agenda kunt u vinden op 10 oktober
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
Tijdens deze extra adviescommissie Ruimte kan alleen ingesproken worden over het agendapunt Besturing de Maashorst
3
Vaststellen agenda
4
Adviesstukken
A Niet bespreken
BI termijn/geen debat/weergeven standpunt/bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
BII 2 termijnen/debat/meerdere woordvoerders in de tweede termijn
4.1
BII Besturing De Maashorst
Pilot debat:
We gebruiken spreektijden. De bedoeling hiervan is om op hoofdlijnen aan te geven wat belangrijk is. Er geldt voor dit agendapunt tijdens de 1e termijn een spreektijd van 3 minuten per fractie. Tijdens de 2e termijn gelden geen spreektijden.
4.1.a
Agenda gerelateerd ingekomen stuk Convenant grensoverschrijdende handhaving De Maashorst
4.1.b
Nagezonden memo overzicht bereikte resultaten Maashorst
5
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
6
Sluiting