Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsadviescommissie - 24 oktober 2013

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Jan Zoll
Toelichting: Vervolg van de vergadering op 10 oktober
Algemene documenten:

1
Heropening
2
Spreekrecht voor het publiek
Behandeld in de vergadering van 10 oktober 2013
3
Vaststellen agenda
Behandeld in de vergadering van 10 oktober 2013
4
Mededelingen en rondvraag
Behandeld in de vergadering van 10 oktober 2013
4.1
Mededelingen
Behandeld in de vergadering van 10 oktober 2013
4.2
Rondvraag
Behandeld in de vergadering van 10 oktober 2013
5
Ter bespreking Ruimte
5.1.1
Circuit Nieuw Zevenbergen te behouden en te ontwikkelen
Behandeld in de vergadering van 10 oktober 2013
5.1.2
B Locatiekeuze crematorium in Oss
pdf Voorblad Advies commissie over Locatiekeuze crematorium in Oss.DOCX (57KB)
pdf Voorstel Raad locatiekeuze crematorium Oss.DOCX (97KB)
pdf 15 Brouwer de H crematorium convenant VROM LVC.PDF (550KB)
pdf 15 Brouwer de H crematorium Europese strategie voor kwik.DOC (190KB)
pdf 15 Brouwer de H crematorium Staatscourant nr 17979.PDF (312KB)
pdf 15 Brouwer de H Crematorium Wet op de lijkbezorging.DOC (116KB)
pdf 15 Brouwer de H crematorium.DOC (95KB)
pdf 15 gemeente Oss antwoord aan dhr De Brouwer over crematorium.PDF (87KB)
pdf Besluit college over Locatiekeuze crematorium in Oss.PDF (66KB)
pdf besluit raad locatiekeuze crematorium Oss.DOCX (36KB)
pdf bijlage 1- 2010 09 DEFINITIEF locatieonderzoek crematorium.PDF (537KB)
pdf bijlage 2 - aanvulling locatieonderzoek crematorium definitief augustus 2013.PDF (432KB)
pdf bijlage 3 - verkeersadvies crematorium Oss 14-05-2012.PDF (181KB)
pdf bijlage 3a - aanvullend verkeersadvies crematorium Oss 08-02-2013.PDF (191KB)
pdf bijlage 4 - quick scan beschermende natuur zoeklocaties crematorium Oss 10-05-2012.PDF (3.4MB)
pdf bijlage 5 - milieuaspectenonderzoek crematorium Oss 26-09-2012.PDF (3.2MB)
pdf bijlage 5a - aanvullend milieuaspectenonderzoek crematorium Oss 28-02-2013.PDF (3.6MB)
pdf bijlage 6 - mail RIVM gezondheidsrisico crematoria 25-02-2013.PDF (15KB)
pdf bijlage 7 - advies GGD gezondheidsrisico crematorium 24-04-2013.PDF (338KB)
pdf bijlage 8 - nadere orientatie vestiging crematorium locatie Julianasingel 19-07-2012.PDF (877KB)
pdf bijlage 9 - referentiebeelden crematoria.PDF (101KB)
pdf bijlage 10 - verslag overleg bewonerscomité 9 maart 2012 - definitief 2-4-2012.PDF (362KB)
pdf bijlage 11 - verslag overleg bewonerscomité 6 november 2012 - definitief 15-12-2012.PDF (589KB)
pdf bijlage 12 - verslag overleg bewonerscomité 16 april 2013 - definitief.PDF (89KB)
pdf bijlage 13 - Verslag bestuurlijk overleg Yarden 20-6-2013.PDF (57KB)
pdf bijlage 14 - Verslag bestuurlijk overleg Dela 25-6-2013.PDF (64KB)
pdf Verslag bestuurlijk overleg Van Lith Uitvaartverzorging 3 september 2013.PDF (65KB)
5.1.3
A Voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Vorstengrafdonk
5.1.4
Bestemmingsplan Partiële herziening 1 Buitengebied Oss - 2010
Behandeld in de vergadering van 10 oktober 2013
5.2
Lijst ingekomen stukken Ruimte
5.2.1
Ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Oijen-2013
5.2.2
B 1e voortgangsrapportage IUP projecten 2013
5.2.3
Brief van Stichting de Groene Zone, 20 september 2013 over het circuit Nieuw Zevenbergen
Behandeld in de vergadering van 10 oktober 2013
5.2.4
B Brief van de Nederlandse stichting geluidshinder over het beperken van geluidshinder
5.2.5
Brief van de Stg. Groene Zone, d.d. 4 oktober 2013, over Nieuw Zevenbergen
Behandeld in de vergadering van 10 oktober 2013
5.2.7
Brief van 't Mun over het circuit Nieuw Zevenbergen
Behandeld in de vergadering van 10 oktober 2013
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Beantwoording vragen en toezeggingen
6.1.1
Inspraak Raadhuishof
6.1.2
Antwoord op vraag over Nieuw Zevenbergen
Behandeld in de vergadering van 10 oktober 2013
6.1.3
Brief college over verhoging tijdelijk rendement Heesch West
6.1.4
Beantwoording vragen over Nieuw Zevenbergen
Behandeld in de vergadering van 10 oktober 2013
6.2
Gemeenschappelijke regeling
6.3
Voortgangslijst
6.4
Raadsinformatiebrieven
6.4.1
Raadsinformatiebrief Fairtrade- en Milenniumgemeente
6.4.2
Raadsinformatiebrief Talentencampus
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting