Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 16 juli 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Vaststelling Kadernota (voorjaarsnota)
Geen reguliere raadsvergadering
Algemene documenten:
pdf Besluitenlijst 16-07-2015.pdf (19KB)
pdf Agenda Raad dd 16-07-2015 Spreektijden .docx (331KB)
pdf oproeping raad.DOC (116KB)
pdf technische vragen en antwoorden 10-07-2015.docx (792KB)
pdf technische vragen en antwoorden 14-07-2015.docx (837KB)
pdf Amendement 1 BO VVD GL CDA D66 SP PvdA Budget Rekenkamercommissie.pdf (78KB)
pdf Motie 1 SP PvdA GL Raadsenquete huishoudelijke zorg.pdf (114KB)
pdf Motie 2 SP PvdA VDG Vrijetijdseconomie.pdf (74KB)
pdf Motie 3 SP GL OZB ondernemers.pdf (54KB)
pdf Motie 4 SP GL PvdA Maakindustrie.pdf (111KB)
pdf Motie 5 CDA VDG GL Jeugd Schadewijk.pdf (69KB)
pdf Motie 6 VVD GL BO D66 Onderzoek duurzame energie.pdf (65KB)
pdf Motie 7 D66 VDG BO Infrastructuur Huishoudelijke Verzorging.pdf (84KB)
pdf Motie 8 D66 BO GL Gemeentelijke subsidies.pdf (80KB)
pdf Motie 9 D66 BO Monitoring gemeentelijke subsidies.pdf (71KB)
pdf Motie 10 D66 GL PvdA SP BO VDG Muziek in de klas.pdf (107KB)
pdf Motie 11 D66 BO Voordeel afvalstoffenheffing.pdf (54KB)
pdf Motie 12 PvdA BO GL Meesterbeurs.pdf (82KB)
pdf Motie 13 PvdA VDG Lokale Ombudman voor de drie decentralisaties.pdf (65KB)
pdf Motie 14 PvdA GL SP Platform Millenniumdoelen Oss.pdf (90KB)
pdf Motie 15 PvdA SP Ondersteuning Ruilwinkel Oss.pdf (81KB)
pdf Motie 16 PvdA D66 SP Beeldende kunst terug in de openbare ruimte.pdf (64KB)
pdf Motie 17 GL BO PvdA VDG Opruimten zwerfafval door verenigingen en stichtingen.pdf (74KB)
pdf Motie 18 GL VVD SP BO Deelname bijzondere kastanjebomen aan veelbelovend onderzoek van de universiteit Wageningen.pdf (93KB)
pdf Motie 19 GL VVD PvdA VDG BO CDA Onderzoek mogelijkheden Osse communicatie app.pdf (85KB)

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Mededelingen
4
Spreekrecht voor het publiek
5
Vaststellen agenda
6
Kadernota 2016 - 2019
De Kadernota is geamendeerd aangenomen en toegevoegd aan het dossier

Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota

16.15 uur tot 18.30 uur 1e termijn gemeenteraad
18.30 uur tot 20.00 uur schorsing

20.00 uur tot 21.15 uur antwoord van burgemeester en wethouders
21.15 uur tot 21.30 uur schorsing

21.30 uur tot 23.00 uur 2e termijn gemeenteraad
(debat over voorstel en moties en/of amendementen)
23.00 uur tot 23.15 uur schorsing
23.15 uur tot 23.30 uur besluitvorming
7
Ingekomen stukken
8
Sluiting