Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 21 december 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
De fractie van CDA wil gebruik maken van het vragenhalfuurtje om het college vragen te stellen
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
Ontwikkeling Wal kwartier
7.a
aanvullende stukken ontwikkeling Wal Kwartier
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
8.a
motie regresrecht
8.b
motie AED
8.c
motie Overleg grootschalige mestverwerkende installatie met AgriFood Capital
8.d
motie Geen Mestfabriek in Oss
9
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
10
Sluiting