Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 4 juni 2020

Locatie: Digitaal via Pexip
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Bijzondere raadsvergadering 'Corona debat'.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Trekking stemcijfer
nr. 14, Marc van den Heuvel
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
Basisspreektijd = 10 minuten per fractie
Per raadszetel 0,5 minuut extra
•    SP (11) = 10 + 11 x 0,5 = 15,5 minuten
•    VDG (10) = 10 + 10 x 0,5 = 15 minuten
•    CDA (4) = 10 + 4 x 0,5 = 12 minuten
•    VVD (3) = 10 + 3 x 0,5 = 11,5 minuten
•    Beter Oss (3) = 10 + 3 x 0,5 = 11,5 minuten
•    D66 (2) = 10 + 2 x 0,5 = 11 minuten
•    GroenLinks (2) = 10 + 2 x 0,5 = 11 minuten
•    PvdA (1) = 10 + 1 x 0,5 = 10,5 minuten
•    LOF (1) = 10 + 1x 0,5 = 10,5 minuten
TOTAAL 108 minuten (1 uur 48 minuten)

De spreektijd is inclusief voorlezen van eventuele moties. Bij aangekondigde moties is het voorlezen van het dictum ( de beslissing ) voldoende.
Na de 1e termijn van iedere fractie is er gelegenheid tot het stellen van verduidelijkende vragen, ook de portefeuillehouders kunnen verduidelijkende vragen stellen

Beantwoordingstermijn College van B&W
Spreektijd van 7,5 minuten voor Frank den Brok als ‘coördinerend portefeuillehouder’
Spreektijd van 5 minuten per overige portefeuillehouder

2e termijn
Geen spreektijden
Algemene 2e termijn voor opiniestuk
Daarna stemming per ingediende motie

Planning 4 juni
19.30-21.15 uur    1e termijn
21.15-21.45 uur    beantwoording College B&W
21.45-22.00 uur    schorsing
22.00-23.00 uur    2e termijn en besluitvorming moties
7
Opinienota voor het COVID-19 debat
Integrale behandeling Opinienota, Programma-evaluatie en informatie over Corona.
19.30-21.15 uur    1e termijn mondeling
7.a
Programma - evaluatie 2019
7.b
Informatie over Corona
overig 02 Eerlijk over Heesch West d d 13 april 2020 over Industrieterreein Heesh West en corona.PDF (72KB)
overig 03 Exterion Media d d 24 maart 2020 over wijziging van de exploitatieovereenkomst als gevolg van de corona-crisis.PDF (1.1MB)
overig 04 Horeca Nederland d d 13 maart 2020 over steun en samenwerking ondernemers i v m coronavirus.PDF (187KB)
overig 05 Horeca Nederland d d 19 maart 2020 over de gevolgen Corona-virus uitstel en ontheffing gemeentelijke belastingen horeca in Oss.PDF (184KB)
overig 06 Jongerenraad Oss d d 23 maart 2020 over middelbaar- en vervolgonderwijs tijdens coronacrisis.PDF (411KB)
overig 08 Koninklijke INretail d d 26 maart 2020 over winkelondernemerss tijdens coronacrisis.PDF (96KB)
pdf 09 Protestantsekerk d d 20 maart 2020 over meeleven ten tijde van corona-crisis.DOCX (166KB)
pdf 10 Stichting Lobby Lokaal dd 22 april 2020 over digitale besluitvorming.pdf (86KB)
pdf 12 2020-03-18 Raadsinformatiebrief Economische gevolgen corona Oss definitief.pdf (71KB)
overig 12 2712 OSS Koop advertentie HR.PDF (121KB)
pdf 12 Info ondernemers deelname 'bezorgservice' - 16 maart 2020.pdf (86KB)
pdf 12 Oproep Talentencampus Oss.png (344KB)
pdf 12 2020-03-18 Mailing informatie coronavirus voor ondernemers definitief.pdf (72KB)
pdf 13 200324 informatiebrief Coronavirus Brabant-Noord.docx (48KB)
pdf 14 Bestuurlijke informatiebrief Coronavirus Brabant 13 maart 2020.pdf (141KB)
pdf 15 Bestuurlijke informatiebrief Coronavirus Brabant 16 maart 2020.pdf (122KB)
pdf 16 Bestuurlijke informatiebrief Coronavirus Brabant Noord 19 maart 2020.pdf (149KB)
overig 17 RIB 2 Sociaal domein en coronavirus 27maart2020 DEF.PDF (343KB)
pdf 17 SAAMwijze SAAM verantwoordelijk voor kinderen in een kwetsbare positie (....pdf (444KB)
pdf 18 Nieuwsbrief Corona uitgave1 07-04.pdf (408KB)
pdf 18 Bestuurlijke informatiebrief 6 april 2020.docx (247KB)
pdf 18 RIB 3 Sociaal Domein en corona.docx (20KB)
pdf 18 Samenvatting raadsinformatiebrief Coronavirus en economische ontwikkelin....docx (18KB)
pdf 18 Update 2 RIB Coronavirus en economische ontwikkelingen 07042020.docx (567KB)
pdf 18 20200327 QA Corona Jeugd.pdf (210KB)
pdf 19 Nieuwsbrief Corona Uitgave 2 14 april.pdf (359KB)
pdf 19 RIB 4 Sociaal domein en coronavirus 10april2020.pdf (195KB)
pdf 19 Procedure Mia Vervoort project definitief.pdf (621KB)
pdf 19 TVcN_allediensten.png (135KB)
pdf 20 BrabantWonen__d_d__16_april_2020__over_gevolgen_corona-crisis.pdf (81KB)
overig 21 Brief 2 vrijwilligersorganisaties en de coronacrisis (2).PDF (206KB)
pdf 22 Nieuwsbrief Corona 3 22-04.pdf (285KB)
overig 22 RIB 5 Sociaal domein en coronavirus 17april2020 DEF.PDF (282KB)
pdf 22 Tozo en ondermijning 1.0.pdf (237KB)
pdf 23 CVAH Protocol om markten klaar te maken voor de 1,5 meter economie.docx (42KB)
pdf 24 Informatiebrief COVID-19 VRBN 15 april 2020.docx (68KB)
overig 26 RIB_coronacrisis_en_de_organisaties_SPort-Cultuur-Ontmoeten.PDF (353KB)
pdf 27 U11024 Brief gemeenteraden inzake coronavirus.pdf (92KB)
pdf 28 U11039 brief gemeenteraad inzake update coronavirus.pdf (961KB)
pdf 29 Nieuwsbrief Corona Uitgave 4 28 april.pdf (320KB)
pdf 29 Waarschuwing_aan_sportorganisaties_over_de_versoepelde_reg....docx (459KB)
pdf 29 Arbeidsmigranten in Oss1.pdf (196KB)
pdf 30 nieuwsbrief CJG ivm coronavirus.docx (2.4MB)
pdf 30 RIB Sociaal domein en coronavirus 20maart2020 DEF.pdf (256KB)
pdf 30 kernboodschap inwoners hulp-zorgvraag 2020-03-19.jpg (134KB)
pdf 31 2020-03-26 Update mailing ondernemers coronavirus.pdf (60KB)
pdf 31 2020-03-26 Update RIB 25032020 Update ontwikkelingen coronavirus economie Oss.pdf (75KB)
pdf 31 Brabantse Impact Monitor - woensdag 25 maart 2020.pdf (787KB)
pdf 32 Noodverordening COVID-10 Veiligheidsregio Brabant-Noord 27 maart 2020.pdf (5.3MB)
pdf 32 Aanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Noord 27 maart 2020.pdf (443KB)
pdf 32 Besluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Brabant-Noord 27 maart 2020.pdf (374KB)
pdf 33 Brief aan gemeenteraad en B en W Oss betreffende uitstel Visie Recreatie en Toerisme 7-4-2020.pdf (76KB)
pdf 33 Coronacrisis en sector toerisme en recreatie. INVENTARISATIE. RIVIERENLAND.pdf (57KB)
pdf 34 J. van Gils mede namens anderen, d.d. 1 mei 2020, over corona spoedwet.pdf (123KB)
pdf 35 bestuurlijke informatiebrief COVID-19 - 29 april 2020.docx (85KB)
overig 36 bijlage bij RIB 6 SD.PDF (566KB)
pdf 36 Nieuwsbrief Corona Uitgave 5 6 mei.pdf (369KB)
pdf 36 RIB 6 Sociaal domein en coronavirus 1mei2020.pdf (178KB)
pdf 36 tekst SD voor Nieuwsbrief 1 mei 2020.docx (15KB)
pdf 37 Binnenlands Bestuur Decentralisaties en corona.docx (295KB)
pdf 37 Binnenlands Bestuur Decentralisaties en corona.pdf (219KB)
pdf 37 Stichting alle voor mekaar dd 4 mei 2020 over eenzame ouderen en corona.pdf (682KB)
pdf 38 2020-05-12-Raadsinformatiebrief cultuur - na eerste versoepeling def..pdf (144KB)
pdf 38 Nieuwsbrief Corona Uitgave 6 12 mei.pdf (385KB)
pdf 39 Nieuwsbrief Corona Uitgave 7 20 mei.pdf (287KB)
pdf 39 RIB 7 Sociaal domein en coronavirus 14mei2020.pdf (132KB)
overig 40 VNG Ledennieuwsbrief coronacrisis nr 8.PDF (221KB)
pdf 41 VNG ledenbrief ledennieuwsbrief-coronacrisis-nr-9.pdf (132KB)
pdf 42 VNG Ledenbrief Coronacrisis.docx (36KB)
pdf 43 bestuurlijke informatiebrief COVID-19 - 26 mei 2020.docx (70KB)
overig 44 De Wissel d d 10 april 2020 over verzoek om subsidie ter verlichting van de huisvestingslasten.PDF (70KB)
overig 44 Modelbouwvereniging De Wissel over subsidieaanvraag.PDF (69KB)
overig 45 Provincie Noord Brabant d d 17 april 2020 over de Begrotingscirculaire 2020.PDF (130KB)
pdf 46 VNG Ledenbrief Coronacrisis.pdf (123KB)
pdf 47 Beantwoording artikel 41 GL en D66.docx (475KB)
pdf 47 Bijlage bij brief KHN. Voorgestelde opstelling dinsdagmarkt - variant 1..pdf (2.5MB)
pdf 47 Bijlage bij brief KHN. Voorgestelde opstelling dinsdagmarkt - variant 2..pdf (2.4MB)
pdf 47 Bijlage Brief KHN.pdf (130KB)
pdf 48 Antwoord artikel 41 vragen CDA over samen aan het werk voor liquiditeit.pdf (178KB)
pdf 48 Antwoord artikel 41 vragen van GroenLinks over coronamaatregelen en verpleeghuizen.pdf (731KB)
pdf 49 antwoord vragen SP duidingsdebat coronavirus.pdf (147KB)
pdf 50 Aanbiedingsbrief Raad Ondernemersenquete Corona 3 juni 2020.pdf (28KB)
pdf 50 Ondernemersenquête Corona Oss rapport 3 juni 2020.pdf (1.6MB)
7.c
Moties
7.c.M1
Motie onderzoek luchtwegklachten en luchtkwaliteit
7.c.M2
Motie oprichten coronasteunpunt
7.c.M3
Motie schone lucht akkoord
7.c.M4
Motie investeringen centrum
Ingetrokken
7.c.M5
Motie juist niet bezuinigen in Corona tijd
7.c.M6
Motie lobby coronalasten buiten de begroting
7.c.M7
Motie scenario’s steunpakket.
8
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
9
Sluiting