Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Ruimte - 10 oktober 2019

Locatie: Commissiezaal
Aanvang: 19:29
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: Jan van Kreij
Toelichting: met aansluitend Opiniecommissie
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
- Mevrouw Quelle spreekt in namens de Wijkraad Oss-Zuid over agendapunt 6.1.05 over fietsstraten
- Meneer Van de Langenberg spreekt in over Agendapunt 6.1.10 onderhoud de Wiel Geffen. Meneer van Langenberg heeft tijdens de raadsvergadering op 19 september ingesproken over dit onderwerp. Meneer heeft nieuwe informatie om te delen met de raad.
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
A Niet bespreken
BI 1 termijn/geen debat/weergeven standpunt/bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
BII 2 termijnen/debat/meerdere woordvoerders in de tweede termijn
5.1
A Vaststellen bestemmingsplan Hustenweg ong. Maren Kessel 2019
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
AI Niet bespreken
BI Kort statement/opmerking/bestuurlijke vraag
BII 1 termijn/geen debat/op verzoek geven fracties mening/beperkte interrupties van portefeuillehouder worden toegestaan
6.1.01
A Ontwerpbestemmingsplan Achterstraat - Langestraat Dieden
6.1.02
A Raadsinformatiebrief wethouder Van der Schoot over een onderzoek naar aardwarmte in Oss
6.1.03
A Brief over de Unoxwinkel
De Agendacommissie heeft besloten om de brief door te sturen naar de Raadswerkgroep Omgevingswet i.v.m. procedure bestemmingsplan.
Daarnaast wordt de brief toegevoegd aan de toezegging van Wethouder van der Schoot over behoud historische panden (17-006)

Op verzoek van de fractie van GroenLinks. De fractie ziet dit graag gecombineerd met de beantwoording van de St. Jan Mavo, dit is ook een gemeentelijk monument, de fractie wil graag bespreken hoe we hiermee omgaan. Misschien is dit voor de Raadswerkgroep Omgevingswet een goede experimentele casus voor een bestemmingsplan, hoe gaan we hiermee om met zonder de moeilijke weg van verandering bestemmingsplan in te gaan. Dit is een tip van de fractie van GroenLinks.

Op verzoek van de fractie van PvdA. De fractie wil graag horen of in dit soort gevallen de afweging gemaakt kan worden om het bestemmingsplan aan te passen. Biedt ook direct de gelegenheid aan andere fracties om op te komen voor het behoud van de Unoxwinkel.
6.1.04
BI Ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Geitenhouderijen - 2019
De fractie van het CDA ziet dat er geen nieuwe inzichten zijn en dat het op slot zit. De fractie wil vragen of er oplossingen zijn op gemeenteniveau.
6.1.04a
Agenda gerelateerd ingekomen stuk Ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Geitenhouderijen - 2019
6.1.05
BI Brief over fietsstraten
De fractie van SP wil graag meer actie van de wethouder.

De fractie van GroenLinks wil tijdens de Agendacommissie bepalen hoe we dit verder gaan bespreken.
De fractie van GroenLinks wil ook graag het stuk wat de wethouder nog aan gaat leveren over kosten die wel of niet nodig zijn om hiermee aan de gang te gaan toevoegen.

De fractie van PvdA wil graag een reactie van het college op bevindingen in rapport en wil graag weten wat het college met de aanbevelingen gaat doen.
6.1.05
inspreekreactie
6.1.06
BI Brief over windmolens
De fractie van SP wil graag een reactie van de wethouder.
6.1.07
BI Antwoord op artikel 41 vragen van de SP over zonnepanelen op daken bedrijven
De fractie van SP geeft aan dat vraag 2 en vraag 3 niet beantwoord zijn.
6.1.08
BI Antwoord op artikel 41 vragen over stikstof
De fractie van PvdA wil graag meer informatie over concrete projecten die door deze uitspraak worden geraakt. Kan wat de fractie betreft ook door aanvulling schriftelijke vragen.
6.1.09
BI Antwoord op artikel 41 vragen GroenLinks over zwerfafval
De fractie van SP heeft een vraag aan de wethouder over het antwoord.
6.1.10
BI Brief over onderhoud van De Wiel Geffen
De fractie van SP zet de brief door naar Adviescommissie Ruimte naar aanleiding van de inspraak van vanavond.

De fractie van VDG wil graag een overzicht van blauwalg bestrijding en indien mogelijk op korte termijn overleg met buurt organiseren, om te kijken in hoeverre de overeenkomst van 16 februari 2016 herijkt moet worden.
6.1.11
BII Betaald parkeren fietsenstalling Spoorlaan
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. Het streven is om dit agendapunt in 10 minuten te bespreken. De optelklok is zo nodig zichtbaar op het scherm. Indien er meer tijd nodig is vraag de voorzitter of de commissie de discussie op een ander moment wil voortzetten of dat de discussie op deze avond nog meer ruimte krijgt.

De fractie van SP geeft een toelichting op de resultaten van de enquete en wil een reactie van de wethouder hierop.
6.1.11a
Agenda gerelateerd ingekomen stuk Betaald parkeren fietsenstalling Spoorlaan
6.1.12a
BII Brief over de begroting en beleidsplan Heesch West
Pilot debat:
We gebruiken een optelklok. De bedoeling hiervan is om inzicht te geven in de duur van een betoog. Het streven is om dit agendapunt in 10 minuten te bespreken. De optelklok is zo nodig zichtbaar op het scherm. Indien er meer tijd nodig is vraag de voorzitter of de commissie de discussie op een ander moment wil voortzetten of dat de discussie op deze avond nog meer ruimte krijgt.

de fractie wil het beleidsplan doorzetten en koppelen aan de brief 7.1.10 die doorgezet is door SP
6.1.12b
BII Brief over Heesch West
De fractie van SP wil graag van de wethouder horen of het klopt dat bedrijven korting op uitgifteprijs voor grond krijgen wanneer ze het dak geschikt maken voor zonnepanelen, ook wil de fractie graag weten of dit ook in het exploitatieplan verwerkt is. En de fractie wil graag meer duidelijkheid over de duurzaamheid en circulariteit van de grootschalige logistiek waar de dorpsraad ook vragen bij heeft.
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting