Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 13 juli 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Vaststelling Kadernota (Voorjaarsnota) (geen reguliere Raadsvergadering)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Mededelingen
4
Spreekrecht voor het publiek
5
Vaststelling van de agenda
6
Kadernota 2018 -2021
16.15 uur tot 18.30 uur 1e termijn gemeenteraad
18.30 uur tot 20.00 uur schorsing
18.45 uur maaltijd in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis
20.00 uur tot 21.15 uur antwoord van burgemeester en wethouders
21.15 uur tot 21.30 uur schorsing
21.30 uur tot 23.00 uur 2e termijn gemeenteraad (debat over voorstel en moties en/of amendementen)
23.00 uur tot 23.15 uur schorsing
23.15 uur tot 23.30 uur besluitvorming
6.a
BIM5: leerlijn Gebouwde Omgeving MBO-HBO in Oss
6.b
ingediende moties en amendementen
6.b.01
Motie Blijvende aandacht Q-koorts
6.b.02
Motie Betreffende de draagkrachtnorm van 130%
6.b.03
Verklaar 'Verklaring Omtrent Gedrag' gratis
6.b.04
Motie Versnelde transitie veehouder
6.b.05
Motie Taakstelling bezuiniging op de buitensportaccommodaties
6.b.06
Motie Kringloopwinkel in de Osse binnenstad
6.b.07
Motie Gasloos bouwen bij nieuwbouw
6.b.08
Motie Tegemoetkoming Mantelzorgers in de OZB
6.b.09
Motie Ombudsman zorg en welzijn
6.b.10
Motie Parkeren achter gemeentehuis
6.b.11
Motie Parkeren tijdens markten centrum Oss
6.b.12
Motie Asbest
6.b.13
Motie Inflatiecorrectie Onroerend Zaak Belasting
6.b.14
Motie Ruimhartiger Minimabeleid inkomsgrens van 120% naar 130% van het Sociaal minimum
6.b.15
Motie Oss doet meet met de Nederlandse Klimaatcoalitie
6.b.16
Motie Vuurwerk anders
6.b.17
Motie Verduurzaming agrarische sector
6.b.18
Motie Ondermijnende criminaliteit
6.b.19
Motie Betreffende de draagkrachtnorm van 130%
6.b.20
Amendement Cultuureducatie basisonderwijs
7
Agenda gerelateerde ingekomen stukken
7.1
Pilots Wonen met ondersteuning
7.2
Cultuurinformatiebrief
7.3
Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie over subsidieaanbeveling 2018
7.4
Toeristisch Informatie Centrum
7.5
Stichting Smederij Verhoeven Eenmalige subsidie
8
Sluiting