Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Adviescommissie Ruimte - 9 mei 2019

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen en rondvraag Algemeen
4.2
Mededelingen en rondvraag Regionale Samenwerkingsverbanden
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
5
Adviesstukken
A-Stuk 1 termijn/geen debat/weergeven standpunt/bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
B-stuk 2 termijnen/debat/meerdere woordvoerders in de tweede termijn
5
Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord
5
Startnotitie Regionale Energie Strategie
5
Wet voorkeursrecht gemeenten uitbreiding Oss
6
Voortgang en verantwoording
6.1
Ingekomen stukken
AI Niet bespreken
BI Kort statement/opmerking/bestuurlijke vraag
BII 1 termijn/geen debat/op verzoek geven fracties mening/beperkte interrupties van portefeuillehouder worden toegestaan
6.1
Omvorming welstandsbeleid - koers op hoofdlijnen
6.1
Ontwerpwijzigingsplan Wijziging 3 Bestemmingsplan Buitengebied - 2013
6.1
Raadsinformatiebrief wethouder Den Brok over glasvezel voor Oss
6.1
Raadsinformatiebrief wethouder Van der Schoot over de mestfabriek
6.1.1
Verantwoordingsrapportage BAG 2018
6.2
Beantwoording vragen en toezeggingen
Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag
6.2.1
Brief van wethouder van Orsouw over stand van zaken onderzoek noordelijke randweg. De brief heeft betrekking op de toezeggingen 17-110 (Verkeersdruk singel 1940 1945) en 18-072 (Motie onderzoek ontsluiting Oijense Zij)
6.2.2
Brief van Wethouder Van Orsouw aan de informateur van de Provincie Noord-Brabant over een Brabants Verenfonds
6.3
Voortgangslijst
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting