Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Opiniecommissie Ruimte - 16 mei 2019

Locatie: Anton Jurgenszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen en rondvraag
4.1
Mededelingen
4.2
Rondvraag
5
Opinierend
Twee termijnen/ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie/beeldvorming/belangrijke punten benoemen/ laat ruimte voor oordeelsvorming in 2e termijn/portefeuillehouder mag in 2e termijn interrupties plaatsen.
5.1
Opinienota over kader voor zonnevelden
6
Raadplegend / Raadgevend
Eén termijn/mening geven over voorgenomen collegebesluit/ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie.
7
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
8
Sluiting