Vergaderkalender

Bestuur en Organisatie Oss
link naar deze pagina

Gemeenteraad - 31 maart 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: Wobine Buijs-Glaudemans
Toelichting: Raadsvergadering gemeenschappelijke regelingen (geen reguliere vergadering)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Trekking stemcijfer
4
Mededelingen
5
Spreekrecht voor het publiek
6
Vaststelling van de agenda
7
A Kadernota 2017 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noord Oost
8
A Kadernota 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord
9
A Kadernota 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
10
A Kadernota 2017 GGD
11
A Kadernota 2017 Brabants Historisch Informatie Centrum
12
A Kadernota 2017 BSOB
13
A Kadernota 2017 RBL BNO
14
A Kadernota 2017 Werkvoorzieningschap Noord Oost Brabant
15
B Kadernota 2017 Veiligheidsregio Brabant Noord
VOORSTEL WAARBIJ EEN MOTIE / AMENDEMENT WORDT INGEDIEND OF WAAROVER IN BIJZONDERE GEVALLEN NADERE DISCUSSIE WORDT VERLANGD
16
Moties vreemd aan de orde van de dag
17
Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
18
Sluiting